Havbruk

Bobleanlegg / Midt – Norsk Ringen
Norluft AS har lang erfaring og solid kompetanse innen bruk og prosjektering av midtnorsk-ringen/bobleanlegg. Vi har levert mange anlegg både på flåte og i container og har flere gode referanser.

Vi kan hjelpe dere med:

  • Leveranse og prosjektering av trykkluftanlegg og mengdereguleringssystemer på flåte.
  • Leveranse av komplette containere klargjort for bruk mot bobleanlegg.
  • Leveranse av komplette mengderegulerings-skap
  • Leveranse av Midt – Norsk ringen

 

Maritime servicetjenester
Norluft AS kan bistå med salg, service og vedlikehold av utstyr til brønnbåter, lusflåter og andre skip som ligger til kai i Midt-Norge.

Vi kan hjelpe dere med:

  • Salg og service av Oksygen og Nitrogen – generatorer.
  • Salg og Service av kompressorer og trykkluftutstyr.
  • Salg av hydrauliske kompressorer (Dynaset)
  • Salg av filter og reservedeler

Norluft har i flere år samarbeidet tett med flere av de største aktørene i havbruk/oppdrettsnæringen. Har du spørsmål til noen av våre løsninger mot havbruksnæringen?

Ta kontakt med Øyvind Sørgård på Tlf: 913 19 958 eller send en e-post til oyvind@norluft.no